Update coronavirus

UPDATE 24-3-2020

Naar aanleiding van de nieuwe maatregelen van de Rijksoverheid blijven alle sportaccommodaties, in beheer bij Sportservice Ede gesloten. MijnFysiopraktijk in de Van der Knaaphal blijft bereikbaar voor het verlenen van zorg. Ook de activiteiten in zalen, op sportvelden, in wijken, speeltuinen etc. die we organiseren kunnen tot nader order helaas maar begrijpelijk niet doorgaan. We zullen uiteraard berichten wanneer hierin wijzigingen optreden.

We zitten niet stil
Kunnen jullie niet bij ons komen sporten en spelen, dan brengen we dat naar jullie toe. Onze buurtsportcoaches, vakleerkrachten en MBVO-docenten zetten alle online kanalen in om sport en bewegen voor iedereen bereikbaar te houden.

  • Meer bewegen voor ouderen
  • Beweegchallenges
    • Elke werkdag dagen onze buurtsportcoaches en vakleerkrachten je uit om aan een challenge mee te doen via onze social mediakanalen Facebook en Instagram. Van gymoefeningen tot bewegend leren
  • Online gym
    • Onze vakleerkrachten verzorgen voor diverse scholen online gymoefeningen. Al deze oefeningen komen ook op ons Youtube kanaal

Blijf in beweging, ook thuis!

UPDATE 15-3-2020

De uitbraak van het coronavirus in Nederland betekent dat ook Sportservice Ede extra alert is en maatregelen treft om verspreiding van het virus tegen te gaan. Wij volgen hierbij de centrale berichtgeving en richtlijnen van de Rijksoverheid, veiligheidsregio en het RIVM.

Sportaccommodaties
Alle binnensportaccommodaties in beheer bij Sportservice Ede zijn t/m 6 april gesloten. Mijn Fysio blijft wel doorgaan met het verlenen van de zorg in de Van der Knaaphal.

Bewegingsonderwijs
Conform de richtlijn van het RIVM worden alle gymlessen gestaakt t/m 6 april

Activiteiten
Naar advies van de Rijksoverheid zijn al onze sport- en beweegactiviteiten geannuleerd t/m 6 april 2020.

Als er nieuwe richtlijnen of maatregelen worden bekend gemaakt, dan wordt deze update aangepast.