Binnen het RTMC adviseren, informeren en ondersteunen wij de sporttalenten in de regio de Vallei. In de verschillende fases van talentontwikkeling tot aan de absolute top is de trainer/coach één van de belangrijkste personen voor de sporter. Trainers/coaches van (jonge) sporters hebben een belangrijke functie. Jonge sporttalenten zijn immers in sportief en persoonlijk opzicht volop in ontwikkeling, en als trainer/coach heb je dan ook niet alleen met de sportieve aspecten van het trainerschap te maken. Vanwege de belangrijke rol die trainers/coaches hebben, wil het RMTC ook hen graag ondersteunen. Via het netwerk van experts binnen het RMTC wordt aandacht besteed aan diverse sportgenerieke thema’s. 

De belangrijkste doelstellingen van Topsport Gelderland én het RMTC in het ondersteunen van trainers/coaches zijn:

  • het creëren van een platform voor trainers en coaches in de Vallei;
  • kennisverbreding en kennisdeling m.b.t. sportgenerieke thema’s;
  • sporttakoverstijgende intervisie;
  • interactieve workshops met experts uit het werkveld.

Trainers/ coaches die werken met sporttalenten kunnen zich aansluiten binnen het Talent Club Netwerk. Zij ontvangen vanuit het RMTC uitnodiging voor het bijwonen van bijeenkomsten/ workshops/ opleiding m.b.t. de verschillende sportgenerieke thema’s.