Er verandert veel in het dagelijks leven van jonge, talentvolle sporters. Niet alleen een toenemend aantal trainingsuren en wedstrijden, maar ook lange periodes van huis of zelfs al op relatief jonge leeftijd uitwonend. Er worden ingrijpende keuzes gemaakt en de consequenties van die keuzes moeten worden doorgrond en geaccepteerd.

Topsport vraagt kortom al op jonge leeftijd een hoge mate van zelfstandigheid en een leefstijl die bijdraagt aan de gestelde doelstellingen. Doordat niet mag worden verondersteld dat dergelijke competenties automatisch aanwezig zijn bij de betreffende leeftijdsgroep is het noodzakelijk om ze hierin te ondersteunen en begeleiden.

Om je als talentvolle sporter een goede ‘leefstijl’ aan te leren kun je gebruik maken van het multidisciplinair team van het RMTC. In het team zitten de volgende experts die je verder helpen te ontwikkelen.

Sebastiaan Kuijper, talentbegeleider, Topsport Gelderland
Talentbegeleiding houdt in het informeren en adviseren van de sporter rondom het effectief inrichten van de leef- en trainingsomgeving en in sommige gevallen hem/ haar ook ondersteunen bij de uitvoering.

Je kunt met hem een (kennismakings) gesprek aanvragen waarbij hij jouw ‘omgevingsdriehoek’ zichtbaar maakt en jou verder kan helpen in het maken van bewuste keuzes.bSebastiaan brengt jou ook in contact met de andere experts en partners binnen het RMTC.

Sebastiaan Kuijper

Marleen Boerboom, sport diëtiste, MB Voedingsadvies
Sport en voeding gaan hand in hand samen. Voeding heeft veel invloed op de gezondheid en de prestatie van de (jeugdige) sporter. Hierbij is het van belang dat zowel de sporter als zijn omgeving over voldoende basiskennis en vaardigheden beschikt omtrent het onderwerp sportvoeding, zodat deze gewoonten een fundament vormen voor verdere ontwikkeling in de sportcarrière van deze sporter.

Marleen verzorgt workshops/ bijeenkomsten voor groepen sporters en ouders en begeleidt daarnaast ook individuele sporters binnen hun voedingstraject.

Workshop voeding

Wendy Schootemeijer, dopingvoorlichter, Dopingautoriteit NL
De Dopingautoriteit geeft voorlichting aan sporttalenten, waar zij een introductie krijgen van het onderwerp doping. Hierbij komen onder andere de dopingregels, dopingcontroles en risico’s voor onbewust dopinggebruik aan bod.

Aanvraag voor een voorlichtingspakket Goud, Zilver en Brons behoort tot de mogelijkheden.

Workshop doping