Topsport Gelderland in Van der Knaaphal

In de ontwikkeling van sporttalent naar de absolute top zijn veel factoren en krachten van belang. Vaak wordt hierbij de focus gelegd op technische ontwikkeling, terwijl ook de sport generieke aspecten een grote invloed hebben op de sportprestaties en het welzijn van de sporters, zoals bijvoorbeeld voeding, mentale vaardigheden, blessure preventie en de duale carrière. Deze thema’s worden in de provincie Gelderland door Topsport Gelderland uitgezet volgens de landelijke richtlijnen en in opdracht van NOC*NSF. Kortom, Topsport Gelderland zet zich in voor de Gelderse talenten op het gebied van hun sport én hun persoonlijke ontwikkeling.

Naast de directe focus op de talentvolle sporter, heeft Topsport Gelderland ook de ambitie een zo optimaal mogelijke leeromgeving voor talentvolle sporters te creëren. Hiervoor zullen verschillende professionals samen moeten werken, om niet alleen het kind als sporter, maar ook als mens verder te helpen ontwikkelen. Topsport Gelderland is hierbij de “spin in het web” om diverse samenwerkingen te initiëren, te faciliteren en te structureren.

Topsport Gelderland binnen Van der Knaaphal
De activiteiten van Topsport Gelderland binnen de Van der Knaaphal waar sportmanager Sebastiaan Kuijper invulling aan geeft, zijn gericht op verschillende doelgroepen. In 2019 is Sebastiaan gestart met de inrichting van het RTC Oost korfbalprogramma van de KNKV en het Regionaal Multisport Talentcentrum (RMTC). Daarnaast maken verschillende sporttalenten en topsporters uit Ede en omgeving gebruik van de verschillende aanwezige faciliteiten in de hal op gebied van voeding, fysieke training en sportmedische begeleiding. Ook is er een samenwerking gestart met een aantal sportverenigingen op gebied van breed motorisch opleiden binnen de Talent Academy Ede.

Sebastiaan is voornamelijk op dinsdag- en woensdagochtend aanwezig in Van der Knaaphal, maar is ook op andere momenten in de week bereikbaar. Hieronder staat aangegeven met welke vraag, probleem of idee je bij hem terecht kunt.

• Sportaanbieders met een hoge prestatie ambitie
• Breedtesporttalenten verder brengen in de ontwikkeling van hun sportieve carrière, van breedte naar topsport.
• Het identificeren en herkennen van sport- en beweegtalenten
• Individuele begeleiding talentvolle sporters (of ouders / trainers van deze sporters)
• Regionale bondsprogramma’s (RTC’s) en talentprogramma’s clubs
• Topsportgerichte onderwijsinstellingen en specialisten

Contactgegevens:
sebastiaan@topsportgelderland.nl / 06 46257126