Het Regionaal Multisport Talenten Centrum (RMTC) wordt vormgegeven met verschillende partijen die zich inzetten voor breedtesport, topsport, talentontwikkeling, onderwijs en gezondheid. Diverse sportprogramma’s worden daar gefaciliteerd met de gedeelde noemer van eenzelfde visie van ’talent’. Naast de sportpartijen zal er ook verbinding gelegd worden met de exploitanten binnen de thema’s fysiek, medisch en voeding. Onder regie van Sportservice Ede en Topsport Gelderland is er een aanbod van verschillende generieke leerlijnen beschikbaar voor talentvolle sporters.

Naast het aanbod voor individuele talentvolle sporters kunnen ook ambitieuze sportverenigingen gebruik maken van het aanbod en profiteren van innovaties die samen met betrokken partners worden ingezet en ontwikkeld. Dit met het hoofddoel om een optimale ontwikkelomgeving te creëren via verschillende (talent)programma’s welke zich richten op het allround ontwikkelen binnen sport en bewegen én de aandacht voor de sportgenerieke thema’s die een belangrijke rol spelen binnen de ontwikkeling van sporttalent.

Voor wie?
– Talentvolle sporters van de kernsporten Van der Knaaphal: zaalvoetbal, volleybal en karate
– Talentvolle korfballers van het RTC korfbal – de Vallei U15
– Individuele talenten met een NOC*NSF status Belofte, Nationaal – of Internationaal talent
– Talentvolle sporters en hun ambitieuze sportverenigingen uit Ede en omgeving (regio Vallei)

Welke mogelijkheden?
Het ontwikkelen van je talent is meer dan jezelf verbeteren op sport specifieke vaardigheden. Het gaat hierbij ook om het ontwikkelen op verschillende thema’s. Ook de rol van de ouder(s) en die van trainer/ coach is belangrijk binnen deze ontwikkeling.

Hieronder vind je de 6 verschillende aandachtsgebieden met hun expertises waarvoor je terecht kan bij het RMTC.

  1. Topsportleefstijl (o.a. voeding, anti-doping, mentale training, onderwijs, time-management)
  2. Fysieke training
  3. Gezond Presteren (sportfysiotherapie, podologie, sportmassage)
  4. Trainers & coaches
  5. Ouders
  6. Breed motorisch opleiden (multisportprogramma, Talent Academy Ede)