Nieuwe versoepelingen vanaf 26 juni

Vanaf 26 juni zijn alle sportaccommodaties weer geopend en voor 100% van de capaciteit te gebruiken. Dit zijn alle versoepelingen op een rijtje:

Algemene regels voor sport

  • Alle sportaccommodaties (zowel binnen als buiten) mogen open en 100% van hun capaciteit op 1,5 meter afstand gebruiken;
  • Sportkantines zijn geopend onder dezelfde voorwaarden als de horeca. In sportkantines dienen dan ook de regels voor de horeca worden nageleefd. Kijk hiervoor op het coronavirus en de horeca;
  • Kleedkamers en douches mogen weer gebruikt worden;
  • Wedstrijden zijn weer toegestaan;
  • Publiek is bij trainingen en wedstrijden weer toegestaan;
  • Groepslessen zijn voor iedereen toegestaan;
  • Indien je als sportaanbieder werkt met vrije inloop, dan zijn reserveren, registreren van bezoekers en een gezondheidscheck verplicht;

Aanvullende informatie voor sporters vanaf 18 jaar

  • Sporters vanaf 18 jaar mogen in groepsverband trainen. Dit mag zonder dat zij 1,5 meter afstand van elkaar moeten houden, indien dat noodzakelijk is voor de sport.

Publiek

  • Er mag publiek aanwezig zijn bij amateurwedstrijden en trainingen. Dit geldt ook voor professionele wedstrijden. Hiervoor mag 100% van de capaciteit op 1,5 meter afstand gebruikt worden. Een vaste plaats is verplicht.
  • Voor professionele wedstrijden geldt dat met coronatoegangsbewijzen 100% van de reguliere capaciteit gebruikt mag worden. Dan hoeft er geen 1,5 meter afstand gehouden te worden.

De meest actuele stand van zaken t.a.v. sport vindt u altijd op de site van de Rijksoverheid en via het Protocol Verantwoord Sporten van NOC*NSF.