Het is van belang om aandacht te besteden aan Fysieke training (Strength & Conditioning), omdat dit een positieve uitwerking kan hebben op bijvoorbeeld jouw prestaties en belastbaarheid. Ook kan het gunstig werken voor de mate van blessureherstel en -preventie. Fysieke training richt zich op prestatiebepalende factoren (en onderliggende aspecten), zoals kracht, snelheid, uithoudingsvermogen, mobiliteit en stabiliteit. Hier komen diverse factoren bij om de hoek kijken. Denk hierbij aan fysiologie, mechaniek, neuromusculatuur en onderliggende mechanismen. Begeleiding en advies hierbij is van belang om tot een goede uitvoering te komen.

Victor van de Kraats, fysieke begeleider Premium Health Club
Victor begeleidt sporttalenten en topsporters binnen hun persoonlijk fysieke trainingsplan. Als eerste vindt er een kennismaking plaats; de sporter geeft aan welke doelen bereikt willen worden. Hierbij kan met inzet van ‘testen & meten’ de verbeterpunten cq. doelstellingen met betrekking tot fysieke training in beeld gebracht worden en volgt er een advies op maat. Op basis van dit advies wordt er een trainingsplan opgesteld en stuurt Victor de sporter aan in de uitvoering hiervan. Gedurende het fysieke begeleidingstraject worden doelen getoetst en eventuele doelen bijgesteld.

Testen fysiek Yamaika.jpg

Nout van der Velden, expert Strength & Conditioning Topsport Gelderland
Nout biedt zowel individuele sporters als ambitieuze sportverenigingen verschillende mogelijkheden aan op gebied van Strength & Conditioning:

1. Functionele prestaties en ontwikkeling van sporters inzichtelijk maken en vertalen naar trainingspraktijk.
2. Meting biologische leeftijd (ten behoeve van differentiatie trainingsprogramma).
3. Advies m.b.t. trainingsprogramma fysiek (meer kwaliteit in bewegen en minder blessures = effectieve trainingstijd).
4. Omegawave; frisheid van de sporter per dag/moment inzichtelijk maken, waarop trainingsplan/-accenten afgestemd worden (optimale timing trainingsprikkels).

Faciliteiten van krachttraining en begeleiding bij Premium Health Club zijn voor sporters met een NOC*NSF talent- of topsportstatus gratis na aanmelding bij de talentbegeleider. Overige sporters of sportverenigingen kunnen een verzoek doen voor faciliteiten en/ of trainingsprogramma.

Testen fysiek Yamaika