Breed motorisch opleiden wordt binnen het RMTC vormgegeven via verschillende multisportprogramma’s. Een veelzijdig beweegprogramma is belangrijk voor de lichamelijke, motorische en sociale ontwikkeling van kinderen. Kinderen die op jonge leeftijd goed van meerdere sporten proeven, sporten op latere leeftijd meer en langer. Het vergroot de kans dat kinderen een sport vinden die ze echt leuk vinden met als gevolg dat ze deze sport langer blijven doen. Een multisport ontwikkeling heeft als gevolg dat meer talent voor de sport wordt behouden. Kinderen lopen minder snel tegen blessures en mentale moeheid aan. Als plezier belangrijker is dan prestaties, komen de prestaties vanzelf.

SAM Multisport

SAM Multisport is het multisport programma voor kinderen van 4 tot 12 jaar. Kinderen kunnen via multisport ervaren en ontdekken waar de beweegbehoeftes liggen. Hierdoor kunnen zij ontdekken welke sport het best bij hem of haar past. Uit onderzoek blijkt dat een kind tot het 14e levensjaar het best breed motorisch kunt opleiden, creativiteit en het oplossend vermogen van het kind nemen hierdoor enorm toe. SAM Multisport wordt i.s.m. Dulon College mbo Sport & Bewegen vormgegeven.

SAM Multisport Kids
Dit multisportprogramma richt zich op brede motorische ontwikkeling bij kinderen van 4 t/m 6 jaar oud. Lopen, klimmen, klauteren, balanceren, gooien, vangen, mikken, al deze beweegvormen komen aan bod. Binnen de lessen is er een variërend aanbod aan sport/spel activiteiten, kinderen worden elke keer weer opnieuw uitgedaagd. Kinderen ontwikkelen zich snel tijdens de lessen. Zij worden begeleid door een vakdocent van Sportservice Ede en enthousiaste energieke vrijwilligers en/of stagiaires.

Klik op de afbeelding voor een impressie van SAM Multisport Kids.

SAM Multisport Junior
Kinderen vanaf 7 jaar die nog geen sport hebben gekozen, kunnen zich aanmelden voor dit programma. Voor kinderen, die al lid zijn van een sportvereniging is het een extra sportmoment, naast de trainingen die ze hebben. Binnen het programma maken zij kennis met verschillende sporten en staat sportplezier en de motorische ontwikkeling van de kinderen centraal. Met SAM Multisport Junior willen we bereiken dat kinderen door het sportplezier en beter worden in sporten en bewegen, ook na hun jeugd blijven sporten.

Klik op de afbeelding voor een impressie van SAM Multisport Junior.

Geïnteresseerd?
Onze animatie SAM geeft een beeld van onze nieuwe visie op bewegen en sport. Om jonge bewegers een goede basis te geven, is het van belang de sportontwikkeling zo breed mogelijk te houden. Met SAM Multisport is dit nu binnen één omgeving mogelijk!

Talent Academy Ede

De Talent Academy Ede draagt bij aan de veelzijdig motorische ontwikkeling van kinderen en jongeren en biedt mogelijkheden voor talentvolle bewegers zich verder te ontwikkelen. Hiervoor wordt het Athletic Skills Model toegepast en geldt als een andere manier van denken over bewegen voor de top- & breedtesport, het bewegingsonderwijs en de gezondheidszorg. Het ASM streeft naar een langer atletisch leven door een gestructureerd en veelzijdig beweegprogramma. Het ASM-programma is onderbouwd door wetenschap en praktijk, waarbij spel en plezier gekoppeld zijn aan motorische leerstrategieën met aandacht voor gezondheid, welzijn en prestatie.

Talent Academy Ede biedt twee programma’s aan:
a. een ASM trainingsprogramma gericht op individuele talentvolle bewegers in de leeftijd 12+ ; het biedt extra mogelijkheden om zich allround te ontwikkelen en geldt ook als ondersteuning binnen de sport specifieke training. Er wordt 1-2x per week in de ochtend voor schooltijd getraind in kleine groepjes o.b.v. een ASM instructeur. Interesse? Meld je dan aan bij Edwin Bouman via 06-45129716 / eapbouman@gmail.com

b. een ASM trainingsprogramma voor trainingsgroepen van sportverenigingen in Ede. Hierbij wordt i.s.m. de sportvereniging een programma op maat gemaakt welke zich richt op het ondersteunen van het sport specifieke trainingsprogramma. In samenwerking met Premium Health Club zijn er mogelijkheden om lessen voor trainingsgroepen in de ASM ruimte te volgen. Interesse? Meld je dan aan!

Trainers van verenigingen worden opgeleid tot ASM-instructeur en verzorgen veelal zelf de lessen binnen het trainingsprogramma. Tot en met 2021 zijn hiervoor financiële regelingen mogelijk en wordt er jaarlijks een cursus door de ASM Company in Ede georganiseerd.  

Sinds 2019 biedt de Talent Academy Ede de volgende fysieke programma’s aan in de Athletic Skills Gymnasium en/of in de sporthal:

  1. Hockey (Mixed Hockey Club Ede)
  2. Karate (Fightin Nabil)
  3. Volleybal (TweeVV)
  4. Waterpolo (Polar Bears)