ASM-instructeursopleiding in Ede van start in januari 2019

Start Athletic Skills Model opleiding januari 2019!

Binnen de gemeente Ede is Sportservice Ede vanaf 2018 gestart om meer aandacht te geven aan het thema “Talentontwikkeling”. Hierbij gaat om het creëren van een optimale ontwikkelomgeving om kinderen zo breed motorisch op leiden via een gevarieerd sportaanbod. Ook gaat het om leren te ontdekken wat hun potentie is om een ‘leven lang sporten’ te realiseren.

De ASM-instructeursopleiding Advanced is het eerste niveau van bekwaamheid in het Athletic Skills Model (ASM). Je leert ASM te implementeren binnen trainingen, lessen en/of behandelingen. In de opleiding wordt vanuit een wetenschappelijke en praktische achtergrond geleerd beweegprogramma`s vanuit ASM te ontwerpen, te verantwoorden en uit te voeren.

Deze opleiding zit vol theorie en praktijkoefeningen met als doel het ASM te kunnen begrijpen en toe te kunnen passen. Na afloop krijg je gratis toegang tot het Athletic Skills Platform.

Impressie
Wat is Athletic Skills Model?

Meer informatie, data, kosten of aanmelden vind je hier.
De opleiding start bij een minimaal aantal van 16 deelnemers.